Ochrana pred povodňami v obci Varín


Zoznam dostupnej techniky v obci pre vykonávanie záchranných a zabezpečovacích prác

1. Traktor ZETOR 8441 ZA-175 AE + 2 traktorové vlečky majiteľ Obec Varín

2. Škoda FABIA – ZA 395 BB - majiteľ Obec Varín

3. Cisternová automobilová striekačka CAS 32 TATRA 148 PP5 – ZA 126 BI– správca
OHZ Varín

4. Dopravný automobil DA 12 Avia 31 – ZA 369 BI - s motorovou striekačkou PPS-12
– správca OHZ Varín

5. Požiarne striekačky 2ks

6. V prípade potreby ďalšej techniky by bolo nutné požiadať o pomoc firmy:
Správcu toku – Povodie Váhu, stredisko Žilina : mobil 0903 772 803

Správcu štátnej cesty II/583 – Správa a údržba ciest Žilina, č.t.: 041/643 770 :
mobil 0905 568 047
Organizácie: Jozef Brežný – č.t.: 0905 342 453, majiteľ
Miroslav Zimen - č.t.: 0905 549 945, majiteľ
DOLVAP s.r.o., Varín – č.t.: 5692 234
PD AGRA – Váh – t.č.: 5006164