Ochrana pred povodňami v obci Varín


Kontakty technického štábu MPK:

Vedúci štábu: Ján Kardoš, č.tel.: 041/5692 605, 0903 528 602
Technický štáb: Patrik Miho – č.tel.: 0903 546 277
Mgr. Jozef Košút, č.tel.: práca 041 5692 337, 0907 416 256
Dr. Janka Milová-Kapitulčinová, lekár, č.tel.: 041 5692 194, 0905 769 314
Cvachová Darina, matrikárka, č.tel.: práca 041 5692 219, 0910 219 781