Ochrana pred povodňami v obci Varín


História Varína

Obec Varín leží v západnej časti Malofatranského pohoria pri ústí rieky Varínky do Váhu. Prvé doklady o prítomnosti človeka v tejto časti Žilinskej kotliny pochádzajú zo staršej doby kamennej. Našli sa tu kamenné jadrá, z ktorých sa vyrábali štiepané kamenné nástroje a pozostatky zvierat - kel mladého mamuta /vo Varíne/ a mamutí zub /v Gbeľanoch/. Aj keď sa nenašli sídliská vtedajších lovcov, ako to bolo v Žiline, možno predpokladať, že lovci sa pohybovali po celom tomto území.

Slovanské obyvateľstvo Varína a okolia tvorilo základnú zložku aj pri formovaní neskorších stredovekých dedín, hradov a hradných panstiev. Stredoveké lokality okrem písomných prameňov dokazujú aj archeologické nálezy. Opäť je tu významná Železná studňa s dechtárňou. Obyvateľstvo používalo decht na konzervovanie výrobkov z organických materiálov ? povrazov, remeňov, súdkov.... Toto unikátne zariadenie nadzemnej konštrukcie nemá zatiaľ obdobu na celom území Slovenska . Na základe týchto nálezov možno posunúť prítomnosť tunajšieho osídlenia už najmenej na rozhranie 12.-13.storočia.

 

Niečo zo súčasnosti

 

Obec Varín je dynamicky sa rozvíjajúcou obcou. K 31.12.2005 mal Varín 3470 obyvateľov, z toho 746 detí do 15 rokov a 279 obeanov nad 70 rokov.

Varín je vstupnou bránou do Malej Fatry a má nielen bohatú históriu, ale aj krásne okolie, ktoré z veľkej časti patrí do národného parku. V súčasnosti majú turisti možnosť využívať služby chaty Fatranka, Borovica, chaty Pod Suchým a tiež služby autocampingu.

Z Varína vedú turistické chodníky do rôznych častí národného parku. V zime býva na lúkach Pod Jedľovinou dobrá lyžovačka. Trate sú upravené a lyžiari majú k dispozícii dva lyžiarske vleky.

 

 

V prípade, že považujete niektoré informácie alebo oznámenia za skutočne dôležité, môžete ich v texte zvýrazniť napríklad takto.


Objekty ohrozené povodňami

Záplavové územie:

- ATC Varín,

- športový areál Juraja Sobolu Varín a rodinné domy, ktoré sú
postavené po pravej a ľavej strane povodia rieky Varínky v kat. území
obce Varín (lokality – Koňhora, Kamence, Hlboké, Záriečie).

- sakrálne predmety a oltár farského kostola Najsvätejšej trojice
vo Varíne.
- v lokalite Záriečie môže dôjsť k poškodeniu štátnej cesty
Varín – Nezbudská Lúčka a mostu cez rieku Varínka.