Ochrana pred povodňami v obci Varín


Kniha návštev

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Novinky

08.01.2011 10:00

Hasičský zbor v obci Varín

V obci Varín je už dlhé roky zriadený hasičský zbor. Tento slúži a pomáha pri vzniku mimoriadnych udalostí nielen obci Varín, ale i blízkemu okoliu. Hasičský zbor pomáhal i pri rozsiahlych povodniach v susednej obci Krasňany. Obec Varín sa v predchádzajúcich rokoch usilovala získať peniaze z...

—————

04.01.2011 17:05

Riadenie ochrany pred povodňami a povodňové orgány

Ministerstvo pôdohospodárstva SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie zabezpečovacích prác na ochranu pred povodňami. Ministerstvo vnútra SR ústredne riadi a kontroluje prípravu a vykonávanie povodňových záchranných prác. Krajské úrady, okresné úrady a obce vo svojich územných...

—————

04.01.2011 15:30

Informácie pre občanov

Vážení obyvatelia,   v priebehu života sme svedkami udalostí, ktorým hovoríme mimoriadne, lebo väčšinou prichádzajú nečakane a ohrozujú životy a zdravie obyvateľov. Spôsobujú veľké škody na majetku a životnom prostredí. Môžu vzniknúť pôsobením prírodných živlov, činnosťou...

—————

04.01.2011 15:29

Spustenie novej webovej prezentácie

  Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Cieľom tejto prezentácie je predovšetkým oboznámiť všetkých občanov s tým, ako sa správať pri vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú veľmi často. Ako i v iných obciach, tak i v našej "obci Varín" hrozí veľké riziko...

—————