Ochrana pred povodňami v obci Varín


Vlajka a erb

Erb Varína - Panna Mária s dietatom pochádza z roku 1416. Varíncania už v minulosti mali Matku Božiu vo velkej úcte. Aj kostol bol v minulosti zasvätený práve jej.

Obecné zastupitelstvo a vedenie obce vychádzajúc z histórie a zo zachovaných písomností tento erb opät v roku 1999 potvrdilo.

Na základe schváleného znaku boli heraldickou komisiou Historického ústavu SAV v Bratislave urcené základné farby erbu a tiež farby obecnej zástavy.


Na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, 15.septembra 1999, boli tieto obecné insígnie, vrátane obecnej pecate, pocas svätej omše vysluhovanej na Námestí sv. Floriána, posvätené.