Ochrana pred povodňami v obci Varín


Spustenie novej webovej prezentácie

04.01.2011 15:29

 

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. Cieľom tejto prezentácie je predovšetkým oboznámiť všetkých občanov s tým, ako sa správať pri vzniku mimoriadnych udalostí, ktoré sa v súčasnej dobe vyskytujú veľmi často. Ako i v iných obciach, tak i v našej "obci Varín" hrozí veľké riziko povodní. Je to veľmi nepríjemná udalosť, preto by mali byť občania vždy pripravený na to, čo robiť v takýchto sitáciách. Táto prezentácia podáva bližšie informácie o tom, čo robiť v prípade povodní, ako sa správať, čo treba zabezpečiť. Návštevníci tejto stránky si urobia jasno a predovšetkým budú informovaní ako sa správať v prípade mimoridnych udalostí - povodní.

 

 

 

—————

Späť